Egyháztagság – egyházfenntartói járulék

A Magyarországi Evangélikus Egyház hatályos törvényei szerint az egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz (1997. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZRÓL 14.§). Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék évi rendszeres befizetésével is fejezzék ki Egyházközségünkhöz tartozásukat. Egyházközségünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, külső források bevonásával is folyamatosak a fejlesztések, ezért kérésünket nem elsősorban a szükség, hanem a tudatos gyülekezeti tagság megszilárdítása indokolja.
Az egyházfenntartói járulék befizetése a Luther utcai, illetve a jaminai lelkészi hivatalban (hivatali időben), valamint banki átutalással az UniCredit Banknál vezetett
10918001-00000011-17970004 számú bankszámlaszámra lehetséges.

Erős vár a mi Istenünk!


Az Egyházközség Vezetősége.