Evangélikus Vegyeskar

Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar

Aranyfokozatú vegyeskar

 

Karvezető: Kutyejné Ablonczy Katalin

Kóruspróbák minden kedden 17.00-tól a Luther utca 1. alatt

Elérhetőségink:

Cím:  5600 Békéscsaba Luther utca 1.
Telefon:  +36-20-824-2956

2015. április 25-én, szombaton délután hálatelt szívek töltötték meg Kistemplomunkat, hiszen gyülekezetünk énekkara immáron 25 éves kitartó, szolgálatkész munkájáért adtunk hálát. Az alkalmat Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke is megtisztelte jelenlétével és igehirdetéssel szolgált a gyülekezet közösségében. A jubileumi koncerten a kórus nagyszámú repertoárjából hallhattunk válogatást. Nagy öröm volt látni az énekesek felszabadult, lelkes, örömteli arcát és csillogó szemét. Kutyejné Ablonczy Katalin, az énekkar vezetője oklevelekkel és érmekkel köszönte meg azt az alázatos munkát, mely sok kórustag esetében több 10 évben volt mérhető. Ennyi idő alatt a dalostársak igazi közösséggé formálódtak, amely megtartja és felemeli az ide tartozókat.

A kórus egy kiadvánnyal is készült a jubileumi évre, amelyből a következőkben a teljesség igénye nélkül szemezgetünk.

 Evangelikus Vegyeskar

Az evangélikus kórus gyökerei

Az evangélikus gyülekezetben már a század eleje óta volt énekkari szolgálat. Az első világháború előtt Gally János, a világháború után Linder László vezette az énekkart, aki a

Luther Szövetség elnökeként szívén viselte a kórus sorsát.

1917-ben a kórus taglétszáma 120 fő volt

1946-ban Mekis Ádám lelkész idejében, Zsilák György ipari iskolai tanító volt a karnagy. Szolgáltak nagyobb egyházi ünnepeken, és 1968-ban, a csabai gyülekezet fennállásának 250. évfordulóján, a mezőmegyeri imaház felszentelésén

1977-ben a felnőtt kórus mellett ifjúsági kórus alakult Győri János Sámuel egyházmegyei segédlelkész vezetésével.

1979-ben a felnőttek már nem énekeltek rendszeresen.

1985-től mintegy húsz fővel ismét működött egy ideig Szák Kocsis Péter vezetésével

„Ebben az időszakban hoztunk létre egy úgynevezett spirituálé kórust. Szólamonként hárman-négyen voltunk. Táborszki Laci bácsi volt akkoriban az esperes, aki rendszeresen megkért minket, hogy énekeljünk az istentiszteleteken. Mi ennek örömmel tettünk eleget.”

1990. Egy évnyi helykeresés után az evangélikus egyház fogadta be a Békéscsabai Munkás Dalkör tagjait. A karnagy 1992-ig Sutyinszki János volt. Az énekkar alakult, változott, évről évre bővült a repertoár. A Luther utcai gyülekezeti teremben voltak a próbák, és a kórus vállalta az egyházi ünnepeken való szolgálatokat is.

Az evangélikus kórus az elődkórus hagyományaiból átvette a névnapok megünneplését, más kórusokkal való kapcsolattartást, a fellépésekkel egybekötött kirándulásokat akár Magyarországon vagy a környező országokban.