Evangélikus Levéltár

Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet Levéltára

Levéltárvezető: Füzesi Kornél
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 20.
Telefon: +36-66-459-541
E-mail: begyl[kukac]evangelikus.hu

Nyitva tartás: Hétfő – Péntek 9:00 – 12:00 előzetes bejelentkezés alapján


A levéltár története

A levéltári anyag mennyisége: 79,65 ifm., évköre: (1718) 1722–1985.

A békéscsabai evangélikus gyülekezet a Békés megyei evangélikus szlovákság hagyományos központja, jelentős egyházi és kulturális hagyománnyal. A gyülekezet élete a török hódoltság utáni időben, 1718-ban kezdődött, amikor felvidéki szlovák telepesek érkeztek ide. Egy időben itt volt a Bányakerület püspöki székhelye is (1870–1890). A békéscsabai evangélikusság szellemi életében jelentős szerepet játszottak Haan Lajos (1818–1891) lelkész, a Szeberényi lelkészcsalád, Zsilinszky Mihály egyháztörténész, egyházmegyei és kerületi felügyelő, Dedinszky Gyula (1905–1994) lelkész, egyház és helytörténész. A gyülekezet tízezres lélekszámával 1800-ra az ország legnagyobb evangélikus gyülekezetévé vált. Arányuk később fokozatosan csökkent, majd 1945 után a lakosságcsere folyamán 6200 evangélikus került át Szlovákiába. A Viharsarokban különösen erős állami elnyomás következményeképpen is tovább csökkent a létszámuk.

A gyülekezet régi iratait először Haan Lajos lelkész rendezte a 19. század második felében. A fennmaradt anyakönyveket, jegyzőkönyveket és pénztárnaplókat beköttette, az aktajellegű anyagot tárgy szerint csoportosította. A későbbi időszak iratait hasonló tárgyi rendbe Mályusz Elemér rendezte, raktári jegyzékét az 1970-es évek elején Dedinszky Gyula készítette el. Az anyag e rendszer szerint kutatható ma is. (Iktatott iratok 1984-ig, gyülekezeti jegyzőkönyvek 1959-ig, szolgálati naplók 1969-ig, gondnoki iratok 1955-ig, iskolai iratok 1948–1950-ig, a régi szeretetotthon iratai pedig 1942-ig találhatók meg e levéltárban.)