Lelkészek

Nagy Zoltán - esperes, Erzsébethelyi gyülekezetrész parókus lelkésze

Kutyej Pál Gábor - parókus lelkész, igazgató lelkész

Dorn Réka - Evangélikus Szeretetszolgálat Intézményi lelkésze

Péterné Benedek Ágnes – gyülekezeti másodlelkész

Réth Katalin - Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze

Nyugalmazott lelkészeink:

Aradi András Péter - ny. lelkész
Kovács Pál - ny. lelkész
Kutyej Pál Albert - ny. lelkész