Békéscsabai Erzsébethelyi (Jaminai) Evangélikus Templom

Jaminában 1861–62-ben építették az első evangélikus imaházat vályogtéglából Ziegler építész tervei szerint, 1100 forintért. Az imanház mellé harangláb is épült, és orgonát is beszereztek, amelyet később az amrózfalvi gyülekezetnek adományoztak. Miután a vályogtemplom szűkké vált és állapota is romlani kezdett, lebontották, és a helyére épült 1875–76-ban Sztraka Ernő városi mérnök tervei szerint a ma is álló, 800 férőhelyes templom, 46000 pengő költséggel. A kőművesmunkát Berndt Ferenc gyulai építőmester, az ácsmunkát Ondrovszky Sámuel, az asztalosmunkát Michnay Sándor, a lakatosmunkát id. Adamik M. és Simon György, az üveg munkát pedig Such Soma végezte. Az alapkövet 1875. május 27-én tették le. A templomot 1876. november 27-én Szeberényi Gusztáv püspök szentelte fel.

jaminai templom

Az eklektikus templom homlokzatainak elemei nagyrészt neoromán stílusúak, a toronysisak azonban a kor jellegzetességeit mutatja [5]. A templom előtt előkert látható, így a városképben gyakorlatilag csak a torony játszik szerepet.

A templom oltára a Kistemplomból került át az építést követően. Ezt az oltárt még 1728-ban szerezte be a gyülekezet Besztercebányáról [9]. A rokokó oltár alsó oltárképe Krisztust ábrázolja a kereszten, a felső kép Jézust a szamáriai asszonnyal ábrázoló olajfestmény, Haan Antal alkotása. Különösen értékes az oltár Péter- és Pál-szobra, amelyek az alsó kép két oldalán állnak. Péter a mennyország kulcsaival, Pál a hit kardjával és a Bibliával a kezében látható. A felső oltárkép két oldalán egy-egy harsonát fújó puttó látható. Az oltárt Istenszem-motívum koronázza, két oldalán kővázák állnak. Az egyszerű liturgikus tárgyak, oltári felszerelések, kegyszerek a hívek adományaiból készültek.

A templom első, régi, elhasznált orgonáját 1881-ben váltotta fel a Saskó Márton által épített új orgona, amely 2500 forintba került. Ez volt első orgona, amely minden részletében Csabán készült. A templom mai, kétmanuálos, 20 regiszteres orgonája 1949-ben készült a pécsi Angster orgonaépítő cégnél, Zalánfy Aladár tervei szerint [8].

http://csabaihazak.blog.hu/2017/02/20/jaminai_evangelikus_templom

 

Templom felújítás jaminában (2018.05.06.)

Május hatodika délutánján a zsúfolásig megtelt jaminai templomban néhányan szinte felhördültek, amikor meglátták azokat a képeket, amelyek a templomot egy évvel ezelőtti állapotában mutatták be. A felhördülés nem lett volna túlzó, bármelyik oldalról is nézzük azt. Hiszen egyrészt, a templom valóban rossz állapotban volt. A falak vizesen és salétromosak voltak. A templom levegője a megszokott templomszagnál is dohosabb volt. Az aljzat kövei nyirkos időben teljesen átnedvesedtek. A nyílászárók korántsem töltötték már be a nevükből adódó funkciót méretes réseket hagyva a beáramló hideg levegőnek télen. Másrészt lett volna ok a felhördülésre, hiszen a vetítés nyomán mindenki teljesen élesen látta a kontrasztot a régi és az új között. A frissen vakolt és festett falak, az új mészkő aljzat, a friss és egészségesen száraz levegő, az új ablakok mind ékes bizonyítékai az elmúlt hónapok kemény munkájának.
Hogy mikor kezdődött a munka? Tulajdonképpen több éve. Hiszen nagyon hosszú és munkás út vezetett odáig, hogy a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség megkapja 2017 decemberében azt a címzett támogatást, amelyet a Magyarországi Evangélikus Egyházon keresztül Magyarország Kormánya ítélt és adott meg. Ezután következett a sok energiát igénylő, ámde mindenki számára láthatatlan része a munkának, a közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása. A tényleges munkavégzés 2017. július elején kezdődött.
Innentől kezdve felgyorsultak az események, és napról-napra változott a templom és a gyülekezeti ház állapota. A változásokban is állandó volt a minden vasárnapi istentiszteleti közösség Jaminában. Hiszen a felújítás miatt egyetlen istentisztelet sem maradt el. Amíg a templom készült, addig a gyülekezeti házban tartottuk istentiszteleteinket. A hétközi alkalmakra a jaminai parókia épületében átmenetileg kialakított irodahelységben gyűltek össze a hívek.
A templom felújításáról a legkönnyebb úgy beszélni, hogy mi nem készült el. Az 1876-ban épült templom nemcsak azzal büszkélkedhet, hogy Sztraka Ernő tervezte, hanem azzal is, hogy az oltár, amely központi része az épületnek, idősebb, mint maga a templom. Eredetileg a Kistemplomban volt felállítva, majd annak átépítésekor onnan kikerült. Így az oltár és a szószék – korára való tekintettel – műemléki védelem alatt áll. Emiatt azokat nem állt módunkban felújítani. Ezen kívül az orgona felújítása várat még magára, hiszen annak bekerülési költsége nem volt már beilleszthető a többi munka mellé.
Persze, a templom iránt érdeklődőket az is érdekli, mi készült el. Első lépés volt az értékek védelme. Így megfelelő levédést alakítottak ki az oltár, a szószék és az orgona körül és azok felett. Majd a padok szétszedése és elszállítása után a bontási munkák következtek. A teljes aljzatot felszedték és a salétrommal szennyezett téglákat illetve földet elszállították. Ezután az aljzatot kaviccsal feltöltötték, majd szerelőbetonnal borították. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vakolat leverése 3 méter magasságig kívül-belül, majd a falak átfűrészelése és szigetelése a nedvesség további falba jutásának megakadályozására. Folyamatosan haladt a villamos hálózat kiépítése. Mind a hangosítás, mind a vagyonvédelem, mind a hálózati villanyáram vezetékei az aljzatban, illetve a falakban, rejtetten lettek elhelyezve. A külső részen kijavították, majd lefestették a toronysisakot, illetve elvégezték a toronytest vakolatjavítását. A tetőszerkezet javítása után új héjazat került a templomra, melynek elemei az egyedi, minden darabon meglévő Luther-rózsa lenyomattal ellátott cserepek. A megújuló energia kihasználását is célul tűztük ki, így a templom tetején napelemeket helyeztünk el. Mindezt úgy, hogy távolról egy kereszt rajzolatát adják, hogy mindenki lássa, kívül és belül is a megfeszített Krisztust hirdetjük. Az ablakok cseréje után következett a külső és belső festés, majd a burkolás után visszakerültek az új padlózatra a kijavított padok. A festés és szerelvényezés volt az utolsó fázisa a munkának. A felújításon túlmenően új csillár és új Luther-rózsa körablak került beépítésre a templomba.
Mindeközben már folyt a munka a gyülekezeti házon is, ahol szintén sor került a tetőcserére, szigetelésre, vakolat javítására és a belső burkolatok cseréjére. Kialakításra kerültek új mosdóhelyiségek megfelelve a kor követelményeinek, már mozgáskorlátozott mosdóval. Megújult a konyha, illetve két helyiség egybenyitásával az irodával együtt tágasabb közösségi teret sikerült kialakítanunk. Itt is megújultak a villanyvezetékek és a szerelvények is. A festést követően a konyha felszerelése is kicserélésre került. Külön örülünk annak, hogy a napelemekkel megtermelt áramot fel tudjuk használni a gyülekezeti ház hőszivattyús fűtési rendszerének táplálására. A kertészeti munkákkal bezárólag minden elkészült.
Május hatodikán a zsúfolásig megtelt jaminai templomban volt miért hálát adni a szentelési istentiszteleten. Jó látni és élvezni sokak elvégzett munkájának drága és szép gyümölcsét. Adja Isten, hogy rendeltetésének megfelelően hallják meg sokan ebben a templomban és gyülekezeti házban Isten igéjének megszólító üzenetét, és érezzék meg mind többen a szentségek közösségben egyesítő erejét.

Nagy Zoltán