Közlemény

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség vezetősége a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeinek tanácsát elfogadva a következő döntést hozta: 

2020. március 16-tól virágvasárnapig, április 5-ig nem tartunk templomainkban és gyülekezeti termeinkben istentiszteleti és egyéb alkalmat.


Tesszük ezt idősebb testvéreink érdekében, azzal a céllal, hogy a járvány terjedését lassítsuk. A kazuális szolgálatok közül a temetéseket végezzük el, amelyek kapcsán kérjük a testvéreket, hogy azokra szűk körben kerüljön sor.
Keressük és igyekszünk megtalálni azokat az utakat és lehetőségeket, amelyeken elérhetjük a testvéreket igehirdetéssel és imádsággal. Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk honlapját (http://bekescsaba.lutheran.hu), vagy Facebook oldalát. Kérjük azt is, hogy ezekhez a lehetőségekhez segítsék hozzá azokat a testvéreket, akik számára ez eddig nem volt elérhető.
Idős és rászoruló testvéreinket igyekszünk segíteni abban, amiben segítségre szorulnak. Kérjük, hogy éljenek jelzéssel a Lelkészi Hivatal felé, ahonnan koordinálni tudjuk ezt a szolgálatot.
Adjon mindannyiunknak megértést, türelmet és reménységet Mindenható Urunk, ahogyan böjti énekünkben kérjük: „Erősíts minket a hitben, Benned való reménységben, Hozzád való szeretetben, Hogy bízhassunk érdemedben!” (EÉ 196,2)

Erős vár a mi Istenünk!

Abelovszky László 
felügyelő 

Nagy Zoltán
esperes