Isten lelki háza

2018. október 25-én az Evangélikus Kéziratok sorozat V. részét,

Isten lelki házának felszentelése címmel Tessedik Sámuel templomszentelési igehirdetését Kovács Nóra, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanára mutatta be a Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar szolgálata után a gyülekezet nagytermében.
A további részében Kovács Pál nyugalmazott evangélikus lelkész Tessedik gondolatait helyezte a jelenlévők szívére, majd Nagy Zoltán evangélikus esperes mondott köszönetet a könyv létrejöttéért.

Kovács Nóra könyvbemutató letöltése