A Békéscsabai Evangélikus gyülekezet 300 éve

A Békéscsabai Evangélikus gyülekezet 300 éve

„Békéscsaba város újratelepítésének és a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség alapításának 300 éves évfordulója alkalmából született ez a könyv, amely különlegesen értékes számomra. Szeretett városunk történetében a mai napig megkerülhetetlenül meghatározó szerepet betöltő evangélikusság életét, az evangélikus gyülekezet mögöttünk álló 300 évét ismerhetjük meg számos jeles szerző írásán keresztül, akik a gyülekezet- és városalapító elődeink érkezésétől kezdve egészen napjainkig tárják elénk több részterület bemutatásával történelmünk gazdagságát. Nemcsak a kíváncsi elmét, de szívünket is megérintik az írások, amelyek örömöt és bánatot, történelmünk és egyéni életünk viharait és a viharokkal dacoló elődök hitének lángját és élni akarását, jövőt építő elszántságát elevenítik meg előttünk.”
/Részlet Kondor Péter püspök köszöntőjéből/

„Gyülekezetünk 300. éves évfordulója, egyben városunk tricentenáriuma ünnepén szeretettel ajánlom egyházközségünk által az ünnepre kiadott összefoglaló művet. Tekintsünk a múltba, hogyan éltek, dolgoztak, hittek őseink, itt mindentől talán távol, de mindenhez közel.
Mi már olyan világban élünk, amikor az értékek nem ugyanazt jelentik, mint több száz évvel ezelőtt.
A hit, a vallás és a család, a szeretet, a ragaszkodás, a jóság, a tisztelet, a bizalom, a munka, a barátság és a segítés sokak számára már talán teljesen mást jelentenek, mint amikor eleink letelepedtek itt, és egy új kezdetben bíztak az Isten segedelméből.
Ez a tanulmánykötet a mögöttünk levő 300 évet mutatja be. Amit az evangélikus csabaiak a gyülekezetükért és városukért tettek, hogyan éltek, hittek.
Bízva a Jóisten kegyelmében és gondviselésében, ajánlom minden csabainak, olvassa és lássa meg, ezideiglen mennyi jót tett velünk az Isten, és ezt tudva, ezután is csak benne bízva kezdhetjük el a következő háromszáz esztendőt.”
/Kutyej Pál Gábor igazgató lelkészi ajánlása/

A kiadvány megvásárolható a Lelkészi hivatalban (Békéscsaba, Luther u. 1.)