Ado banner 2023

Orgonazenés áhítat


2019. november 3-án, vasárnap 17 órai kezdettel orgonazenés áhítat lesz itt a Nagytemplomban, orgonál Feigl Rebeka és Alföldi Csaba gyülekezetünk kántora. A belépés díjtalan, a zenés áhítatot adományaikkal a helyszínen támogathatják. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Halottak napi temetői áhítatok

2019. november 1-jén pénteken temetőink ravatalozóiban a következő időpontokban és helyszíneken tartunk áhítatokat:


14 óra - Felsővégi (Berényi úti) temető
14 óra - Alsóvégi (Vasúti) temető
14.45 – Mezőmegyeri evangélikus temető
14.45 – Fényesi evangélikus temető
15.15 – Tompa utcai temető
15.15 – Tabáni temető

Reformáció ünnepi istentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket 2019.október 31-én, csütörtökön 17 órától a nagytemplomban tartandó Reformáció ünnepi istentiszteletünkre, amelynek keretén belül kerül sor a Melanchthon kiállítás megnyitójára.

Óraátállás

Szeretettel emlékeztetjük Testvéreinket, hogy 2019. október 27. vasárnaptól átállunk az úgynevezett ” téli időszámításra”, így az esti istentiszteletek 17 órakor kezdődnek.

Bibliavasárnap

2019. október 27-én vasárnap Bibliavasárnap lesz. Ebből az alkalomból a jövő vasárnap 10 órás istentiszteletet követően persely-offertóriumot tartunk a Bibliaterjesztés céljaira. A Bibliavasárnapon Győri János Sámuel vendég igehirdető szolgál közöttünk. Istentiszteletünkhöz csatlakozóan, megkoszorúzzuk a háborús hősök Nagytemplomi emléktábláját, valamint az Evangélikus Gimnázium előtt álló Luther-szobrot és Szeberényi –emlékoszlopot.
Szintén ezen a napon 16 órai kezdettel „ A reformált lelki éneklés a Tranoszciustól az ébredési énekekig” címmel Győri János Sámuel zenés előadása lesz a Luther utcai nagyteremben.

Konfirmációs felkészítés

Szeretettel kérjük a Testvéreket arra, hogy írassák be 12 éves korú, 6. osztályos gyermekeiket, unokáikat konfirmációi előkészítőre.
A konfirmációi beiratkozás helye: egyházközségünk Luther utcai Lelkészi hivatala.
A felkészítő első alkalma: 2019. november 30. szombat 15.00 – Luther utca 1. szám.

Vasárnapi iskola

Szeretettel hirdetjük, hogy vasárnaponként, a 10 órás istentisztelet ideje alatt gyermek-bibliaköri foglalkozásra hívjuk és várjuk az óvodás és az alsó tagozatos gyerekeket a Luther utcai gyülekezeti házba.
Gyülekező a templom főbejáratánál, az istentisztelet kezdete előtt.

Vsuli

Ifjúsági óra


Péntekenként (kivéve iskolai szünetek) 17 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk 12-18 éves diákok számára a MAGTÁRBAN!

Pünkösd ünnepi istentisztelet televíziós közvetítése Békéscsabáról

Június 9-én, vasárnap délelőtt a 10 órától kezdődő pünkösd ünnepi istentiszteletet a Duna televízió 11 órától közvetíti a Nagytemplomból. Igét hirdet Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és kérjük, hívogassák ismerőseiket is, hogy minél többen ünnepeljünk együtt ezen a különleges alkalmon!

MIÉRT NE! - Missziói Nap Békéscsabán


Miért ne! – A Déli Egyházkerület családi és missziói napján jártunk
https://www.evangelikus.hu/miert-ne-deli-egyhazkerulet-csaladi-es-misszioi-napjan-jartunk
https://www.evangelikus.hu/content/20190518-d%C3%A9li-egyh%C3%A1zker%C3%BCleti-nap

Családi és missziói nap – Kondor Péter: Miért ne élhetnénk át egy új csodát?
https://behir.hu/csaladi-es-misszioi-nap-kondor-peter-miert-ne-elhetnenk-at-egy-uj-csodat

Kerületi nap: A Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar szolgálata
https://www.youtube.com/watch?v=VCxB3Uy7Uz4

„FARSANGI FÁNK” szeretetvendégség

Szeretettel hirdetjük, hogy március 3-án vasárnap, délután 16 órától az Erzsébethelyi/ Jaminai gyülekezeti teremben „FARSANGI FÁNK” szeretetvendégséget tartunk, melyre jegyek 500.- Ft-os áron megvásárolhatók a helyszínen és a Luther utcai lelkészi hivatalban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

fank

Békéscsabai Evangélikus Bál 2019

 

19 evangelikusbal

Jegyekkel kapcsolatban érdeklődni a Luther utcai lelkészi hivatalban lehet.
Támogató jegyek vásárlására is van lehetőség, melyek 500.- illetve 1.000- Ft-os áron megvásárolhatók a Luther utcai lelkészi hivatalban.
Kérjük a Testvéreket, hogy lehetőségük szerint támogassák a bál jótékonysági célját.

Nők Ökumenikus világimanapja

Március 1-jén pénteken 17 órától a Jaminai gyülekezeti házban Nők Ökumenikus világimanapja alkalmából istentiszteletet tartunk.


Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

ima