ÜNNEPI ALKALMAINK

karacsony 960x250
BELVÁROS
- december 24-én kedden, Szenteste, ½ 3-tól szlovák nyelven, du. 5-től magyar nyelven tartunk istentiszteletet a Kistemplomban, melyre betlehemes műsorral készülnek a gyermekek
- december 25-én szerdán, ¾ 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban
- december 26-án csütörtökön, ¾ 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban
- december 31-én kedden ½ 3-kor szlovák nyelvű, du. 5-től magyar nyelvű óév esti istentiszteletet tartunk úrvacsorával a Kistemplomban
- január 1-én szerdán ¾ 9-kor szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban

JAMINA
- december 24-én kedden, Szenteste 5-től lesz az istentisztelet, melyre betlehemes játékkal készülnek a gyermekek
- december 25-én szerdán, 1/2 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz
- december 26-án csütörtökön, 10-től magyar nyelvű istentisztelet
- december 31-én kedden du. 5-től magyar nyelvű óév esti istentiszteletet tartunk
- január 1-én szerdán ¾ 9-kor szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz

SZÓRVÁNYOK
December 25-én, karácsony ünnepén, Mezőmegyeren ½ 9-kor, Újkígyóson és Kétsopronyban 10-kor kezdődik az ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 31-én, óév esti istentisztelet lesz du. 2-kor Mezőmegyeren és du. 3-kor Újkígyóson.

Örök élet vasárnapja a Kistemplomban

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, 2019.11.24-én – örök élet vasárnapján – a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten, neveik felolvasásával és mécsesek meggyújtásával emlékezünk meg az elmúlt egyházi évben elhunyt hittestvéreinkről.

mecses

Orgonazenés áhítat


2019. november 3-án, vasárnap 17 órai kezdettel orgonazenés áhítat lesz itt a Nagytemplomban, orgonál Feigl Rebeka és Alföldi Csaba gyülekezetünk kántora. A belépés díjtalan, a zenés áhítatot adományaikkal a helyszínen támogathatják. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Halottak napi temetői áhítatok

2019. november 1-jén pénteken temetőink ravatalozóiban a következő időpontokban és helyszíneken tartunk áhítatokat:


14 óra - Felsővégi (Berényi úti) temető
14 óra - Alsóvégi (Vasúti) temető
14.45 – Mezőmegyeri evangélikus temető
14.45 – Fényesi evangélikus temető
15.15 – Tompa utcai temető
15.15 – Tabáni temető

Reformáció ünnepi istentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket 2019.október 31-én, csütörtökön 17 órától a nagytemplomban tartandó Reformáció ünnepi istentiszteletünkre, amelynek keretén belül kerül sor a Melanchthon kiállítás megnyitójára.

Óraátállás

Szeretettel emlékeztetjük Testvéreinket, hogy 2019. október 27. vasárnaptól átállunk az úgynevezett ” téli időszámításra”, így az esti istentiszteletek 17 órakor kezdődnek.

Bibliavasárnap

2019. október 27-én vasárnap Bibliavasárnap lesz. Ebből az alkalomból a jövő vasárnap 10 órás istentiszteletet követően persely-offertóriumot tartunk a Bibliaterjesztés céljaira. A Bibliavasárnapon Győri János Sámuel vendég igehirdető szolgál közöttünk. Istentiszteletünkhöz csatlakozóan, megkoszorúzzuk a háborús hősök Nagytemplomi emléktábláját, valamint az Evangélikus Gimnázium előtt álló Luther-szobrot és Szeberényi –emlékoszlopot.
Szintén ezen a napon 16 órai kezdettel „ A reformált lelki éneklés a Tranoszciustól az ébredési énekekig” címmel Győri János Sámuel zenés előadása lesz a Luther utcai nagyteremben.

Konfirmációs felkészítés

Szeretettel kérjük a Testvéreket arra, hogy írassák be 12 éves korú, 6. osztályos gyermekeiket, unokáikat konfirmációi előkészítőre.
A konfirmációi beiratkozás helye: egyházközségünk Luther utcai Lelkészi hivatala.
A felkészítő első alkalma: 2019. november 30. szombat 15.00 – Luther utca 1. szám.

Vasárnapi iskola

Szeretettel hirdetjük, hogy vasárnaponként, a 10 órás istentisztelet ideje alatt gyermek-bibliaköri foglalkozásra hívjuk és várjuk az óvodás és az alsó tagozatos gyerekeket a Luther utcai gyülekezeti házba.
Gyülekező a templom főbejáratánál, az istentisztelet kezdete előtt.

Vsuli

Ifjúsági óra


Péntekenként (kivéve iskolai szünetek) 17 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk 12-18 éves diákok számára a MAGTÁRBAN!

Pünkösd ünnepi istentisztelet televíziós közvetítése Békéscsabáról

Június 9-én, vasárnap délelőtt a 10 órától kezdődő pünkösd ünnepi istentiszteletet a Duna televízió 11 órától közvetíti a Nagytemplomból. Igét hirdet Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és kérjük, hívogassák ismerőseiket is, hogy minél többen ünnepeljünk együtt ezen a különleges alkalmon!

MIÉRT NE! - Missziói Nap Békéscsabán


Miért ne! – A Déli Egyházkerület családi és missziói napján jártunk
https://www.evangelikus.hu/miert-ne-deli-egyhazkerulet-csaladi-es-misszioi-napjan-jartunk
https://www.evangelikus.hu/content/20190518-d%C3%A9li-egyh%C3%A1zker%C3%BCleti-nap

Családi és missziói nap – Kondor Péter: Miért ne élhetnénk át egy új csodát?
https://behir.hu/csaladi-es-misszioi-nap-kondor-peter-miert-ne-elhetnenk-at-egy-uj-csodat

Kerületi nap: A Békéscsabai Evangélikus Vegyeskar szolgálata
https://www.youtube.com/watch?v=VCxB3Uy7Uz4