Ado banner 2023

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Védekezési Szabályzata

Kedves Testvérek!

A Püspöki Tanács útmutatása alapján a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Elnöksége a következő szabályokat hozza az újbóli nyilvános istentiszteletek, illetve gyülekezeti alkalmak megtartásával kapcsolatban.

1, Az alkalmak előtt és után biztosítjuk az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
2, Több ajtót használunk, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
3, A bejáratoknál gondoskodunk kézfertőtlenítésről;
4, Az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosítani kell minden irányba legalább 1,5 m távolságot;
5, A liturgiai szolgálatot végzők kivételével köteles mindenki maszkot viselni, erről mindenki maga, szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
6, Az istentiszteletek kevés énekléssel folynak;
7, Mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, illetve az énekeket kivetítjük;
8, Minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

„Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 31,9)
Erős vár a mi Istenünk!


Békéscsaba, 2020. május 19.Abelovszky László - felügyelő

Kutyej Pál Gábor - igazgató lelkész

Húsvét

Ünnepi istentiszteletek a 7.TV-ben

Ünnepi istentiszteleteinket a 7.TV a következő időpontokban közvetíti:
- Nagypénteken délelőtt 10 órától Passiót olvasunk
- Húsvét vasárnap reggel 5 órai kezdettel feltámadás ünnepi istentiszteletet
- Húsvét vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet

Ünnepi istentiszteletek a gyülekezet Facebook oldalán

Gyülekezetünk Facebook oldalán keresztül is közvetítünk istentiszteleteket:
- Nagypénteken délelőtt 10 órától istentiszteletet tartunk, illetve
délután 17 órától Passiót olvasunk
- Húsvét vasárnap reggel 5 órai kezdettel feltámadás ünnepi istentiszteletet
- Húsvét vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet
- Húsvét hétfőn délelőtt 10 órától istentiszteletet közvetítünk

Püspöki pásztorlevél és videoüzenet 2020. virágvasárnapján 

https://www.evangelikus.hu/szivunk-templomma-legyenpuspoki-pasztorlevel-2020-viragvasarnap

Ünnepi olvasmányok házi áhítatra:

Kiadványaink - Áhítatok menüpont alatt 
Virágvasárnapi_áhítat.pdf
Nagycsütörtöki_áhítat.pdf
Nagypénteki_áhítat.pdf
Húsvétvasárnapi_áhítat.pdf
Húsvéthétfői_áhítat.pdf

Közlemény

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség vezetősége a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeinek tanácsát elfogadva a következő döntést hozta: 

2020. március 16-tól virágvasárnapig, április 5-ig nem tartunk templomainkban és gyülekezeti termeinkben istentiszteleti és egyéb alkalmat.


Tesszük ezt idősebb testvéreink érdekében, azzal a céllal, hogy a járvány terjedését lassítsuk. A kazuális szolgálatok közül a temetéseket végezzük el, amelyek kapcsán kérjük a testvéreket, hogy azokra szűk körben kerüljön sor.
Keressük és igyekszünk megtalálni azokat az utakat és lehetőségeket, amelyeken elérhetjük a testvéreket igehirdetéssel és imádsággal. Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk honlapját (http://bekescsaba.lutheran.hu), vagy Facebook oldalát. Kérjük azt is, hogy ezekhez a lehetőségekhez segítsék hozzá azokat a testvéreket, akik számára ez eddig nem volt elérhető.
Idős és rászoruló testvéreinket igyekszünk segíteni abban, amiben segítségre szorulnak. Kérjük, hogy éljenek jelzéssel a Lelkészi Hivatal felé, ahonnan koordinálni tudjuk ezt a szolgálatot.
Adjon mindannyiunknak megértést, türelmet és reménységet Mindenható Urunk, ahogyan böjti énekünkben kérjük: „Erősíts minket a hitben, Benned való reménységben, Hozzád való szeretetben, Hogy bízhassunk érdemedben!” (EÉ 196,2)

Erős vár a mi Istenünk!

Abelovszky László 
felügyelő 

Nagy Zoltán
esperes

 

Farsangi szeretetvendégség

Február 16-án vasárnap, 16 órától az Erzsébethelyi / Jaminai gyülekezeti teremben „FARSANGI FÁNK” szeretetvendégséget tartunk, melyre jegyek 500-Ft-os áron megvásárolhatóak a helyszínen és a Luther utcai Lelkészi Hivatalban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

590916 733 csabai farsang bekescsaba

ÖKUMENIKUS / EGYETEMES IMAHÉT

A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT


2020. JANUÁR 19 – 26.
ESTÉNKÉNT 5 ÓRÁTÓL

Vasárnap: Katolikus Templom, Belváros
Hétfő: Katolikus Templom, Jamina
Kedd: Evangélikus Templom, Jamina
Szerda: Román Ortodox Templom
Csütörtök: Evangélikus Kistemplom
Péntek: Baptista, Jaminai Közösségi Ház
(Orosházi út 101.)
Szombat: Baptista Imaház
Vasárnap: Református Templom

ökumenikus

ÜNNEPI ALKALMAINK

karacsony 960x250
BELVÁROS
- december 24-én kedden, Szenteste, ½ 3-tól szlovák nyelven, du. 5-től magyar nyelven tartunk istentiszteletet a Kistemplomban, melyre betlehemes műsorral készülnek a gyermekek
- december 25-én szerdán, ¾ 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban
- december 26-án csütörtökön, ¾ 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban
- december 31-én kedden ½ 3-kor szlovák nyelvű, du. 5-től magyar nyelvű óév esti istentiszteletet tartunk úrvacsorával a Kistemplomban
- január 1-én szerdán ¾ 9-kor szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban

JAMINA
- december 24-én kedden, Szenteste 5-től lesz az istentisztelet, melyre betlehemes játékkal készülnek a gyermekek
- december 25-én szerdán, 1/2 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz
- december 26-án csütörtökön, 10-től magyar nyelvű istentisztelet
- december 31-én kedden du. 5-től magyar nyelvű óév esti istentiszteletet tartunk
- január 1-én szerdán ¾ 9-kor szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz

SZÓRVÁNYOK
December 25-én, karácsony ünnepén, Mezőmegyeren ½ 9-kor, Újkígyóson és Kétsopronyban 10-kor kezdődik az ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 31-én, óév esti istentisztelet lesz du. 2-kor Mezőmegyeren és du. 3-kor Újkígyóson.

Örök élet vasárnapja a Kistemplomban

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, 2019.11.24-én – örök élet vasárnapján – a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten, neveik felolvasásával és mécsesek meggyújtásával emlékezünk meg az elmúlt egyházi évben elhunyt hittestvéreinkről.

mecses