Kiegészítő információk az evangélikus napközis táborról

1. A jelentkezés az online felületen folyamatosan történik.
2. A jelentkezés és befizetési határideje:
- az első hétre: június 25.
- a második hétre: július 2.
- a harmadik hétre: július 30.
3. A befizetés helyszíne: Evangélikus Gimnázium főépülete, Szeberényi tér 2.
- június 26.-ig Schauerné Kovács Angéla diákügyintézőnél
- június 29. és július 10. között a második illetve harmadik turnusra a táborvezetőknél 15.30 és 16.30 között


Várjuk szeretettel a gyermekeket!

Napközis táborok

Kedves Szülők!
Ebben az évben is megszervezzük napközis táborainkat. A hittantanárok és lelkészek vezetésével egy - egy bibliai témát dolgozunk fel kreatívan, sok játékkal, szabad mozgással. Igyekszünk fokozottan körültekintően eljárni a koronavírus járvány következtében, ezért néhány változás lesz az eddigiekhez képest. A táborokat minimum 15 főtől szervezzük, maximális létszám 30 fő/ hét.


A tábor helyszíne: az evangélikus gimnázium (Szeberényi tér 2. szám alatti) főépületében lesz.

Korosztály: 1-6 osztályos korig várjuk a gyermekeket.


A táborok időpontjai:

  1. 2020. június 29-július 3.(hétfőtől péntekig)
  2. 2020. július 6-10. (hétfőtől péntekig)
  3. 2020. augusztus 3-7. (hétfőtől péntekig)

Egy hetes tábor térítési díja gyermekenként: 10.000.- Ft/hét/fő.

Ez az összeg napi háromszori étkezést tartalmaz.

A napi program reggel 8 órától 16 óráig tart. A gyermekeket szükség szerint 7.30-tól tudjuk fogadni és délután 16.30-ig biztosítunk felügyeletet.
Kérjük az online jelentkezési lap kitöltését:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3NxlTxlclMxH_VsrJnBH2qIMtlhrJr2E5C2E-85xVVojlsw/viewform

Az előírások szerint a tábor kezdetekor kérjük a mellékelt nyilatkozatot kitöltve a táborvezetőnek átadni.

A nyilatkozat legkorábbi kitöltési ideje: június 26. július 3. július 31. (Az egészségről szóló nyilatkozat kiállítási dátuma nem lehet 4 napnál régebbi a rendelet szerint.)

Befizetés helyszíne: Evangélikus Gimnázium főépülete, Szeberényi tér 2.
Befizetés ideje: 2020. június 15-18 között 7:30 – 16:30
Érdeklődni : Péterné Benedek Ágnes (20-824-5470)
Evangélikus Lelkészi Hivatal (322-162)

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Védekezési Szabályzata

Kedves Testvérek!

A Püspöki Tanács útmutatása alapján a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség Elnöksége a következő szabályokat hozza az újbóli nyilvános istentiszteletek, illetve gyülekezeti alkalmak megtartásával kapcsolatban.

1, Az alkalmak előtt és után biztosítjuk az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
2, Több ajtót használunk, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
3, A bejáratoknál gondoskodunk kézfertőtlenítésről;
4, Az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosítani kell minden irányba legalább 1,5 m távolságot;
5, A liturgiai szolgálatot végzők kivételével köteles mindenki maszkot viselni, erről mindenki maga, szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
6, Az istentiszteletek kevés énekléssel folynak;
7, Mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, illetve az énekeket kivetítjük;
8, Minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

„Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 31,9)
Erős vár a mi Istenünk!


Békéscsaba, 2020. május 19.Abelovszky László - felügyelő

Kutyej Pál Gábor - igazgató lelkész

Húsvét

Ünnepi istentiszteletek a 7.TV-ben

Ünnepi istentiszteleteinket a 7.TV a következő időpontokban közvetíti:
- Nagypénteken délelőtt 10 órától Passiót olvasunk
- Húsvét vasárnap reggel 5 órai kezdettel feltámadás ünnepi istentiszteletet
- Húsvét vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet

Ünnepi istentiszteletek a gyülekezet Facebook oldalán

Gyülekezetünk Facebook oldalán keresztül is közvetítünk istentiszteleteket:
- Nagypénteken délelőtt 10 órától istentiszteletet tartunk, illetve
délután 17 órától Passiót olvasunk
- Húsvét vasárnap reggel 5 órai kezdettel feltámadás ünnepi istentiszteletet
- Húsvét vasárnap délelőtt 10 órától istentiszteletet
- Húsvét hétfőn délelőtt 10 órától istentiszteletet közvetítünk

Püspöki pásztorlevél és videoüzenet 2020. virágvasárnapján 

https://www.evangelikus.hu/szivunk-templomma-legyenpuspoki-pasztorlevel-2020-viragvasarnap

Ünnepi olvasmányok házi áhítatra:

Kiadványaink - Áhítatok menüpont alatt 
Virágvasárnapi_áhítat.pdf
Nagycsütörtöki_áhítat.pdf
Nagypénteki_áhítat.pdf
Húsvétvasárnapi_áhítat.pdf
Húsvéthétfői_áhítat.pdf

Közlemény

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség vezetősége a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeinek tanácsát elfogadva a következő döntést hozta: 

2020. március 16-tól virágvasárnapig, április 5-ig nem tartunk templomainkban és gyülekezeti termeinkben istentiszteleti és egyéb alkalmat.


Tesszük ezt idősebb testvéreink érdekében, azzal a céllal, hogy a járvány terjedését lassítsuk. A kazuális szolgálatok közül a temetéseket végezzük el, amelyek kapcsán kérjük a testvéreket, hogy azokra szűk körben kerüljön sor.
Keressük és igyekszünk megtalálni azokat az utakat és lehetőségeket, amelyeken elérhetjük a testvéreket igehirdetéssel és imádsággal. Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk honlapját (http://bekescsaba.lutheran.hu), vagy Facebook oldalát. Kérjük azt is, hogy ezekhez a lehetőségekhez segítsék hozzá azokat a testvéreket, akik számára ez eddig nem volt elérhető.
Idős és rászoruló testvéreinket igyekszünk segíteni abban, amiben segítségre szorulnak. Kérjük, hogy éljenek jelzéssel a Lelkészi Hivatal felé, ahonnan koordinálni tudjuk ezt a szolgálatot.
Adjon mindannyiunknak megértést, türelmet és reménységet Mindenható Urunk, ahogyan böjti énekünkben kérjük: „Erősíts minket a hitben, Benned való reménységben, Hozzád való szeretetben, Hogy bízhassunk érdemedben!” (EÉ 196,2)

Erős vár a mi Istenünk!

Abelovszky László 
felügyelő 

Nagy Zoltán
esperes

 

Farsangi szeretetvendégség

Február 16-án vasárnap, 16 órától az Erzsébethelyi / Jaminai gyülekezeti teremben „FARSANGI FÁNK” szeretetvendégséget tartunk, melyre jegyek 500-Ft-os áron megvásárolhatóak a helyszínen és a Luther utcai Lelkészi Hivatalban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

590916 733 csabai farsang bekescsaba

ÖKUMENIKUS / EGYETEMES IMAHÉT

A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT


2020. JANUÁR 19 – 26.
ESTÉNKÉNT 5 ÓRÁTÓL

Vasárnap: Katolikus Templom, Belváros
Hétfő: Katolikus Templom, Jamina
Kedd: Evangélikus Templom, Jamina
Szerda: Román Ortodox Templom
Csütörtök: Evangélikus Kistemplom
Péntek: Baptista, Jaminai Közösségi Ház
(Orosházi út 101.)
Szombat: Baptista Imaház
Vasárnap: Református Templom

ökumenikus