Egy százalék adó 

Közlemény

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség vezetősége a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökeinek tanácsát elfogadva a következő döntést hozta: 

2020. március 16-tól virágvasárnapig, április 5-ig nem tartunk templomainkban és gyülekezeti termeinkben istentiszteleti és egyéb alkalmat.


Tesszük ezt idősebb testvéreink érdekében, azzal a céllal, hogy a járvány terjedését lassítsuk. A kazuális szolgálatok közül a temetéseket végezzük el, amelyek kapcsán kérjük a testvéreket, hogy azokra szűk körben kerüljön sor.
Keressük és igyekszünk megtalálni azokat az utakat és lehetőségeket, amelyeken elérhetjük a testvéreket igehirdetéssel és imádsággal. Kérjük, kísérjék figyelemmel gyülekezetünk honlapját (http://bekescsaba.lutheran.hu), vagy Facebook oldalát. Kérjük azt is, hogy ezekhez a lehetőségekhez segítsék hozzá azokat a testvéreket, akik számára ez eddig nem volt elérhető.
Idős és rászoruló testvéreinket igyekszünk segíteni abban, amiben segítségre szorulnak. Kérjük, hogy éljenek jelzéssel a Lelkészi Hivatal felé, ahonnan koordinálni tudjuk ezt a szolgálatot.
Adjon mindannyiunknak megértést, türelmet és reménységet Mindenható Urunk, ahogyan böjti énekünkben kérjük: „Erősíts minket a hitben, Benned való reménységben, Hozzád való szeretetben, Hogy bízhassunk érdemedben!” (EÉ 196,2)

Erős vár a mi Istenünk!

Abelovszky László 
felügyelő 

Nagy Zoltán
esperes

 

Farsangi szeretetvendégség

Február 16-án vasárnap, 16 órától az Erzsébethelyi / Jaminai gyülekezeti teremben „FARSANGI FÁNK” szeretetvendégséget tartunk, melyre jegyek 500-Ft-os áron megvásárolhatóak a helyszínen és a Luther utcai Lelkészi Hivatalban.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

590916 733 csabai farsang bekescsaba

ÖKUMENIKUS / EGYETEMES IMAHÉT

A KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGÉÉRT


2020. JANUÁR 19 – 26.
ESTÉNKÉNT 5 ÓRÁTÓL

Vasárnap: Katolikus Templom, Belváros
Hétfő: Katolikus Templom, Jamina
Kedd: Evangélikus Templom, Jamina
Szerda: Román Ortodox Templom
Csütörtök: Evangélikus Kistemplom
Péntek: Baptista, Jaminai Közösségi Ház
(Orosházi út 101.)
Szombat: Baptista Imaház
Vasárnap: Református Templom

ökumenikus

ÜNNEPI ALKALMAINK

karacsony 960x250
BELVÁROS
- december 24-én kedden, Szenteste, ½ 3-tól szlovák nyelven, du. 5-től magyar nyelven tartunk istentiszteletet a Kistemplomban, melyre betlehemes műsorral készülnek a gyermekek
- december 25-én szerdán, ¾ 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban
- december 26-án csütörtökön, ¾ 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban
- december 31-én kedden ½ 3-kor szlovák nyelvű, du. 5-től magyar nyelvű óév esti istentiszteletet tartunk úrvacsorával a Kistemplomban
- január 1-én szerdán ¾ 9-kor szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz a Kistemplomban

JAMINA
- december 24-én kedden, Szenteste 5-től lesz az istentisztelet, melyre betlehemes játékkal készülnek a gyermekek
- december 25-én szerdán, 1/2 9-től szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz
- december 26-án csütörtökön, 10-től magyar nyelvű istentisztelet
- december 31-én kedden du. 5-től magyar nyelvű óév esti istentiszteletet tartunk
- január 1-én szerdán ¾ 9-kor szlovák nyelvű, 10-től magyar nyelvű istentisztelet és úrvacsora lesz

SZÓRVÁNYOK
December 25-én, karácsony ünnepén, Mezőmegyeren ½ 9-kor, Újkígyóson és Kétsopronyban 10-kor kezdődik az ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 31-én, óév esti istentisztelet lesz du. 2-kor Mezőmegyeren és du. 3-kor Újkígyóson.

Örök élet vasárnapja a Kistemplomban

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján, 2019.11.24-én – örök élet vasárnapján – a délelőtt 10 órakor kezdődő istentiszteleten, neveik felolvasásával és mécsesek meggyújtásával emlékezünk meg az elmúlt egyházi évben elhunyt hittestvéreinkről.

mecses

Orgonazenés áhítat


2019. november 3-án, vasárnap 17 órai kezdettel orgonazenés áhítat lesz itt a Nagytemplomban, orgonál Feigl Rebeka és Alföldi Csaba gyülekezetünk kántora. A belépés díjtalan, a zenés áhítatot adományaikkal a helyszínen támogathatják. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Halottak napi temetői áhítatok

2019. november 1-jén pénteken temetőink ravatalozóiban a következő időpontokban és helyszíneken tartunk áhítatokat:


14 óra - Felsővégi (Berényi úti) temető
14 óra - Alsóvégi (Vasúti) temető
14.45 – Mezőmegyeri evangélikus temető
14.45 – Fényesi evangélikus temető
15.15 – Tompa utcai temető
15.15 – Tabáni temető

Reformáció ünnepi istentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket 2019.október 31-én, csütörtökön 17 órától a nagytemplomban tartandó Reformáció ünnepi istentiszteletünkre, amelynek keretén belül kerül sor a Melanchthon kiállítás megnyitójára.

Óraátállás

Szeretettel emlékeztetjük Testvéreinket, hogy 2019. október 27. vasárnaptól átállunk az úgynevezett ” téli időszámításra”, így az esti istentiszteletek 17 órakor kezdődnek.

Bibliavasárnap

2019. október 27-én vasárnap Bibliavasárnap lesz. Ebből az alkalomból a jövő vasárnap 10 órás istentiszteletet követően persely-offertóriumot tartunk a Bibliaterjesztés céljaira. A Bibliavasárnapon Győri János Sámuel vendég igehirdető szolgál közöttünk. Istentiszteletünkhöz csatlakozóan, megkoszorúzzuk a háborús hősök Nagytemplomi emléktábláját, valamint az Evangélikus Gimnázium előtt álló Luther-szobrot és Szeberényi –emlékoszlopot.
Szintén ezen a napon 16 órai kezdettel „ A reformált lelki éneklés a Tranoszciustól az ébredési énekekig” címmel Győri János Sámuel zenés előadása lesz a Luther utcai nagyteremben.

Konfirmációs felkészítés

Szeretettel kérjük a Testvéreket arra, hogy írassák be 12 éves korú, 6. osztályos gyermekeiket, unokáikat konfirmációi előkészítőre.
A konfirmációi beiratkozás helye: egyházközségünk Luther utcai Lelkészi hivatala.
A felkészítő első alkalma: 2019. november 30. szombat 15.00 – Luther utca 1. szám.

Vasárnapi iskola

Szeretettel hirdetjük, hogy vasárnaponként, a 10 órás istentisztelet ideje alatt gyermek-bibliaköri foglalkozásra hívjuk és várjuk az óvodás és az alsó tagozatos gyerekeket a Luther utcai gyülekezeti házba.
Gyülekező a templom főbejáratánál, az istentisztelet kezdete előtt.

Vsuli

Ifjúsági óra


Péntekenként (kivéve iskolai szünetek) 17 órai kezdettel ifjúsági órát tartunk 12-18 éves diákok számára a MAGTÁRBAN!

Pünkösd ünnepi istentisztelet televíziós közvetítése Békéscsabáról

Június 9-én, vasárnap délelőtt a 10 órától kezdődő pünkösd ünnepi istentiszteletet a Duna televízió 11 órától közvetíti a Nagytemplomból. Igét hirdet Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és kérjük, hívogassák ismerőseiket is, hogy minél többen ünnepeljünk együtt ezen a különleges alkalmon!