Egy százalék adó 

Fóti kántorképző

Kedves Testéverek!

Tájékoztatjuk önöket nyári tanfolyamainkról:

Nyári tanfolyamaink idén is 17 naposak. A részvételi díj 40.000.- Ft (oktatással és teljes ellátással)
1. tanfolyam: 2018. június 28. – július 14. Bence Gábor
2. tanfolyam: 2018. július 19. – augusztus 4. Németh Sándor
3. tanfolyam: 2018. augusztus 7–23. Kertész Botond
Részletek a http://kantorkepzo.lutheran.hu/381nyaritanfolyamok oldalon.
Jelentkezési határidő: 2018. június 1., péntek!

Kérjük, imádkozzanak a kántorképzőért és az egyházzenéért április 29-i istentiszteleteiken. Tájékoztassák a
fiatalságot és a zenészeket a nyári kántorképzők lehetőségeiről. Ha lehet, támogassák anyagilag is a zenében
tehetséges ifjak fóti tanulmányait.


Szeretettel:
dr. Bence Gábor, az intézet vezetője


Fót, 2018. április 24

Meghívó templomszentelésre

2018. május 6-án, vasárnap délután 15 órától Gáncs Péter püspök úr ünnepi istentisztelet keretében szenteli fel a felújított jaminai evangélikus templomot és a gyülekezeti házat.

Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a templomszentelésre, valamint az azt követő szeretetvendégségre!

Megíhíó templomszentelésre

Missziói nap a Déli Evangélikus Egyházkerületben

Egyházközségünk buszt indít a Déli Evangélikus  Egyházkerület Missziói napjára, amely 2018. május 21-én, pünkösdhétfőn kerül megrendezésre a Pestszentimrei Sportkastélyban. Jelentkezni és érdeklődni a Luther utcai Lelkészi Hivatalban személyesen vagy a 66 322 162-es telefonszámon lehet. Jelentkezési határidő: 2018. május 4.

punkosd

Konfirmáció a Kistemplomban

2018.április 15-én vasárnap 10 órától tartjuk konfirmációi istentiszeletünket a Kistemplomban.

Szeretettel kérjük presbiter testvéreinket, hogy hagyományainkoz híven, vezessék be konfirmandusainkat erre az ünnepi alkalomra.

Gyülekező közvetlenül az istentiszelet elött a Luther u. 1 szám alatt.

Konfirmáció jaminában

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2018. április 8-án 10 órától a jaminai evangélikus templomba a konfirmációi ünnepi istentiszeletre.

Nagyheti alkalmaink a Belvárosban

 

• Szeretettel értesítjük, hogy a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség megválasztott új tisztségviselőinek, presbitereinek és képviselőtestületi tagjainak beiktatása 2018. március 29-én Nagycsütörtökön, a Kistemplomban 18 órakor kezdődő ünnepi úrvacsorás istentisztelet keretében lesz. Az ünnepi istentiszteleten megköszönjük az elmúlt hat esztendő munkáját az előző ciklusban tisztséget vállalt testvéreinknek. Ezt követően presbiteri üléssel kezdjük meg a következő hat esztendőt

Nagypénteken délelőtt ¾ 9 órától szlovák passiót és utána úrvacsorát osztunk. Délelőtt 10 órától úrvacsorás magyar istentiszteletet tartunk itt a Kistemplomban. Nagypénteken este 6 órától a Kistemplomban passiót olvasunk és azt követően megterítjük az Úrnak asztalát.

Húsvét vasárnap, április 1-jén reggel 6 órai kezdettel feltámadás ünnepi istentiszteletet tartunk itt a Kistemplomban. Ezt követően szeretetvendégséget tartunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Húsvét vasárnapján délelőtt ¾ 9-től szlovák úrvacsorás, majd délelőtt 10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz itt a Kistemplomban.

Húsvét vasárnap este 6 órától esti istentiszteletet tartunk a Kistemplomban.

Húsvét hétfőn délelőtt ¾ 9-től szlovák úrvacsorás, majd délelőtt 10 órakor magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz itt a Kistemplomban.

„Nyári óraátállás”

Virágvasárnaptól (2018.03.25.) kezdve az úgynevezett „nyári óraátállás”miatt az esti istentiszteletek 6 órától kezdődnek a Luther utcai nagyteremben.

 

Húsvét hajnali istentisztelet

2018. április 1-jén húsvét vasárnap hajnalán reggel 6 órai kezdettel feltámadás ünnepi istentiszteletet tartunk az Evangélikus Kistemplomban, majd az alkalom részvevőit szeretettel hívjuk és várjuk az ezt követő szeretetvendégségre!

husvet hajnali Istentisztelet

Bach cselló-szvitjei a Kistemplomban

bach koncertBach Születésnapi Koncert Békéscsabán a Tavaszi Fesztiválon!

Helyszín: Evangélikus Kistemplom, 5600 Békéscsaba, Luther u. 1.

Időpont: 2018. március 22., 18.00 órakor

Műsor: Részletek Johann Sebastian Bach cselló-szvitjeiből

Előadja: ROHMANN DITTA csellón   

Bővebben ...

Hitoktatás

MI JELLEMZI AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT?

hit2

Az evangélikusok olyan keresztények, akik a lutheri reformáció (1517) egyházmegújítását komolyan veszik ma is: hisszük, hogy Isten nem teljesítményeink alapján, hanem saját szeretetéből fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal közeledünk minden emberhez. Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz kötődnek, hogy Isten érzékeny, a világ dolgaiban részt vevő embernek teremtett minket. Ahogy a só az ételben és a világosság a sötétben, úgy szeretnénk megjelenni korunk kérdései között. A diákok korának megfelelő módon, őszintén beszélünk életkérdéseinkről, mint például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia? Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének az ereje?

Bővebben ...

Békéscsabai Életműdíjjal ismerték el dr. Szeberényi Andort

Békéscsaba újratelepítése 300. évfordulójának évében Békéscsabai Életműdíj kitüntetést vehetett át március 15-én dr. Szeberényi Andor.

Dr. Szeberényi Andor 36 éven át dolgozott közlekedésigazgatási szakterületen Békés megyében. 1991-ben a Békés Megyei Közlekedési Felügyelet alapító igazgatója lett. Hivatali munkáján túlmenően a Közlekedéstudományi Egyesület Békés megyei területi szervezetének elnöke, az egyesület örökös tagja, a közlekedéshatósági terület elismert szaktekintélye. Emellett a Békés Megyei Vagyonátadó Bizottság elnöke, valamint számos társadalmi szervezet vezetője és tagja.

Tevékenységéért eddig már több állami kitüntetés is kapott: 1997-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, 1998-ban Baross Gábor-díjat vehetett át. 2003-ban Békés Megyéért díjat kapott, valamint a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjét vehette át Mádl Ferenc köztársasági elnöktől. A Közlekedéstudományi Egyesületben végzett szervezőmunkáját Széchenyi emlékplakettel, kimagasló tudományos munkáját Jáki József-díjjal ismerték el.

Teljes cikk megtekintése

2018. március 15.

Nemzeti ünnepünk városi programja 2018. március 15-én 8.30 órakor ökumenikus ünnepi istentisztelettel kezdődik a Deák utcai református templomban, ahová szeretettel várjuk a testvéreket!

Kondor Pétert választották a Déli Egyházkerület új püspökévé

Budapest – Kondor Péter békéscsabai lelkészt választotta a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) a Déli Egyházkerület új püspökévé – adta hírül közleményben a MEE. A Déli Evangélikus Egyházkerület Szavazatbontó Bizottsága megállapította, hogy a választás érvényes és eredményes volt.

Kondor Péter a megválasztása utáni első mondataival megköszönte a bizalmat az egyházkerület gyülekezeteinek, a presbitériumoknak, az egyháztagoknak és a kollégáknak.

Teljes cikk megtekintése: http://www.evangelikus.hu/kondor-petert-valasztottak-deli-egyhazkerulet-uj-puspokeve

Közgyűlés

2018. március 11-én vasárnap, az istentisztelethez kapcsolódóan jelöltállító közgyűlést tartunk, amelyen véglegesítjük a gyülekezet presbiterjeinek, tisztségviselőinek, valamint az egyházmegyei küldöttek jelöltjeinek névsorát.

Nők Világimanapja

2018. március 2 - án pénteken 17:00 - tól a békéscsabai református templomban (Deák utca) a Nők Világimanapja keretében igét hírdet Dorn Réka evangélikus lelkésznő.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra!

Istentisztelet - Meghívó

templomok

 Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket
2018. február 18-án a 10 órakor kezdődő istentiszteletre a Kistemplomba,
ahol Réz-Nagy Zoltán, az Evangélikus Hittudományi Egyetem és Teológus Otthon egyetemi lelkésze szolgál.